Aktuálne projekty

Momentálne realizujeme tieto projekty (viac v sekcii NOVINKY):

ŠPORT

  • Víkend hokejbalových šampiónov 2018/2019 (10. a 11. august, Žilina) - 7. ročník turnaja o titul kráľa regionálnych líg
  • ŠOK Open 2019: malý turnaj s veľkou myšlienkou (20. a 21. júl, Nitra) - charitatívny multišportový deň

OSVETA

  • Prevádzkovanie lesnej škôlky Zborov
  • iNitra - vývoj a prevádzka aplikácie na sprehľadnenie služieb športu a kultúry v Nitre
  • Nitra v tieni polmesiaca - 455 rokov od oslobodenia nitrianskeho kraja spod osmanskej nadvlády (22.september 2019)

KULTÚRA

  • Drevosochárske sympózium Zborov 2019 (15.-20. júl, Zborov)
  • KáKáVé-čko - Klokočinské kultúrne večery (Nitra) - Premietanie O bohoch a ľuďoch, 7.9.2019, Amfiteáter za kostolom sv.Gorazda v Nitre
  • Park zborovskej histórie - pokračovanie projektu
  • Park nitrianskych osobností - údržba a rozširovanie (3. fáza)
  • Obnova Rákociho aleje 100 líp - pokračovanie projektu (2. fáza)

Podporujeme

Našimi partnermi, ktorých aktivity podporujeme sú:

Kontakt

TELEFÓN

 

E-MAIL
info@sokoz.sk
sportosvetakultura@gmail.sk

Nedbalova 11,
949 12, Nitra
IČO: 42207436

ČÍSLO ÚČTU:
14068516/5200 - OTP