Čaká nás slávnostné odhalenie a výstava sôch v Nitre

V nedeľu 4. októbra 2015 pozýva OZ ŠOK na slávnostnú otváraciu vernisáž sôch nitrianskych osobností v OC Centro Nitra.

V nedeľu 4. októbra 2015 je v obchodnom centre CENTRO Nitra pripravená mimoriadna výstava, ktorej organizátorom je občianske združenie ŠOK – Šport Osveta Kultúra. Päť drevených sôch nitrianskych osobností v životnej i nadživotnej veľkosti totiž pripomenie návštevníkom výnimočnosť ich života i doposiaľ nedocenený prínos pre spoločnosť.

„Sochy vznikli na drevosochárskom sympóziu, ktoré každoročne organizujeme vo východoslovenskej obci Zborov. Cieľom projektu je snaha o zviditeľnenie významných osobností našej histórie, o ktorých sa veľa nehovorí a vo všeobecnosti ani nevie. Cítime, že naša spoločnosť má voči týmto ľuďom určitý dlh, a týmto sa ho pokúšame čiastočne splatiť. Zároveň vyzdvihnutie prínosu historických osobnosti môže byť príkladom pre nás, aby sme sa viac angažovali v prospech verejného blaha. Na druhej strane chceme sochami skrášliť verejný priestor, priniesť do neho súčasné umenie, čím jednak dáme umelcom priestor na prezentáciu ich umeleckej výpovede a na druhej strane dáme príležitosť ľudom, ktorí do galérií nechodia, aby sa umenia trochu dotkli v ich prirodzenom prostredí,“ objasňuje zmysel projektu predseda OZ ŠOK Ján Ivančík.

Práve v spolupráci s obchodným centrom CENTRO Nitra sa ŠOK-u podarilo priniesť drevosochárske umenie do Nitry. Budúci rok budú sochy osadené na verejnom priestranstve, a tak sa stanú trvalým skrášlením Nitry.

„Sme veľmi radi, že CENTRO Nitra prejavilo záujem o spoluprácu a to nie len v poskytnutí priestorov na otváraciu vernisáž a následnú výstavu, ktorá potrvá do začiatku novembra, ale i vo finančnom sponzorstve. Veríme, že v Nitre je mnoho ľudí, ktorým na našej histórii záleží a postupne sa nám podarí vytvoriť skrášlenie verejného priestranstva vo forme parku osobností,“ dodáva Ivančík.

Na čo všetko sa teda môžu návštevníci OC CENTRO Nitra tešiť počas otváracej vernisáže? „Sochy odhalíme v spolupráci so zástupcom mesta i zástupcom umelcov, ktorí ich tvorili. Nebudú chýbať ani rodinný príslušníci osobností, ktoré si chceme pripomenúť. Pripravená je i zaujímavá súťaž spojená s danou tematikou, ako aj živá hudba a program pre najmenších. Priamo na vernisáži bude i prezentácia drevosochárskej tvorby a fotoukážka toho, ako prebiehalo tohtoročné sympózium v Zborove,“ pozýva na nedeľný program 4. októbra Ján Ivančík.

Slávnostne odhalených bude päť sôch. Štyri z nich vybrali organizátori, jedna osobnosť vzišla z online hlasovania na sociálnej sieti. Výsledkom je pestrá paleta zahŕňajúca vladára Pribinu, biskupa Jána Telegdyho, spisovateľa Janka Jesenského, starostu Fraňa Mojtu i režiséra Karola Spišáka. Sochy sú umeleckým stvárnením týchto osobností do lipového a jaseňového dreva, pričom autori využili pri stvárnení rôznorodé sochárske štýly. Od realistického bustového portrétu až po úplný symbolizmus, ktorý si vyžaduje hlbšie zamyslenie.

osveta: 
kultura: