Škôlka okrasných stromov na Stebníčku


Z iniciatívy občianskeho združenia ŠOK bude od apríla 2016 založená škôlka okrasných stromov a krov na Stebníčku.

Obecné zastupiteľstvo na svojom októbrovom zasadnutí schválilo združeniu bezodplatnú výpožičku vhodného pozemku o rozlohe 506 m2 na desať rokov – do konca marca 2026. Medzičasom už bola podpísaná zmluva o výpožičke.

V jarných mesiacoch budúceho roka bude po vykonaní nevyhnutných terénnych úprav uskutočnená výsadba 315 kusov sadeníc stromov. Ide predovšetkým o cudzokrajné vzácne druhy drevín ako Ginko dvojlaločné (Ginko Biloba), Platan javorolistý (Platanus x acerifolia), Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens), Gledíčia trojtrňová (Gleditsia triacanthos), Katalpa srdcovitá (Catalpa ovata), Jaseň úzkoslistý (Fraxinus augustofolia „Oxycarpa“), Hlošina ebbingeova (Eleagnus angustifolia), Paulownia plsnatá (Paulownia tomentosa), Evódia hupehenská (Tetradium daniellii). Z miestnych druhov sa bude v škôlke pestovať najmä Lipa rákocioho (Tilia x rákóczyana), ktorá bola vyšľachtená v Zborove, kde tvorila značnú časť slávnej Aleje 100 líp.

Hlavným cieľom tohto počinu je zhodnotenie verejných priestorov v obci Zborov, najmä parkov, kde budú tieto dreviny postupne vysádzané. Občianske združenie ŠOK predložilo žiadosť o grant od nadácie Ekopolis v aktuálnej výzve v programe Zelené oázy. Tieto prostriedky by mali slúžiť na pokrytie nevyhnutných nákladov na vybudovanie škôlky (vyrovnanie terénu, privezenie kvalitnej zeminy, vybudovanie zavlažovacieho systému, a pod.). Sadenice na výsadbu poskytne združenie zo svojich vlastných zdrojov – vypestovali ich členovia postupne od roku 2012. Každý kto má záujem projekt podporiť, či už svojou dobrovoľníckou prácou, alebo inak, je srdečne pozvaný priložiť ruku k dielu.

novinky: 
osveta: