Aleja v Zborove ožíva, ŠOK prvý raz v celoštátnych televíziách

 

Na Zelený štvrtok sa z podnetu občianskeho združenia ŠOK konala v Zborove brigáda za účelom výsadby zelene.

Napriek nepriaznivému počasiu sme splnili svoj cieľ: zasadili sme prvé Rákociho lipy a vysadili prvú časť aleje Paulownií a hrabového živého plota popri ihrisku.

Brigády sa zúčastnili: Zdeno Cina, Slavomír Geffert, Rastislav Juráši, Michal Lukáč ml., Erik Kaňuch, Stano Kowalski, Dávid Sliva, Ján Šurkala st., Ján Šurkala ml., Jaroslav Šurkala, Juraj Vizvári a Milan Železný.

Naše snaženie zaznamenala aj RTVS a TV JOJ.

Týmto chceme poďakovať všetkým zúčastneným za priloženie ruky k dielu. Tiež chceme poďakovať Nadácii VÚB, obci Zborov a firme pána Kloknera za poskytnutú finančnú a technickú podporu.

osveta: 
kultura: