Digitalizácia farskej a obecnej zborovskej kroniky


Na našej partnerskej stránek www.zborovonline.sk postupne zverejňujeme časti farskej a obecnej zborovskej kroniky.

Cieľom projektu je oboznámiť obyvateľov obce a oj histkolia o bohateórii formou zverejnenia autentických dobových svedectiev z týchto dvoch najdôležitejších primárnych zdrojoch poznania dejín obce. 

 

novinky: 
osveta: