Drevosochárske sympózium Zborov 2015 sa vydarilo


Občianske združenie ŠOK zorganizovalo v dňoch 13. až 18. júla druhý ročník drevoschárskeho sympózia.

Podobne ako minulý rok pracovali v priestore pred kultúrnym domom v Zborove umelci celý týždeň na sochách významných osobností miestnych dejín. Počas sympózia mali umelci aj verejnosť zaujímavý sprievodný hudobný program. V utorok vystúpila džezová skupina Cacophony Quartet, vo štvrtok zasa špeciálne zoskupenie v zložení Ivo Rác, Timea Jazudeková a Marián Matej. „Predvrcholom“ týždňa bolo piatkové vystúpenie skupiny Slávky Tkáčovej a následne aj skupiny Octopus. V sobotu sympózium vyvrcholilo vernisážou, kde sme verejnosti predstavili hotové sochy. Na vernisáži vystúpili skupiny The Buskers a The Cardinals.

Tento rok sme si sochami pripomenuli významného maliara 20. storočia Jakoba Bauerfreunda, rodáka zo Zborova, ktorý je považovaný za vrcholného predstaviteľa kubizmu na Slovensku. Rovnako spätý so Zborovom je aj Jan Šípek, dobrovoľník Českej družiny, ktorý padol v bojoch prvej svetovej vojny neďaleko obce. Na rozdiel od prvého ročníka sme však rozšírili geografický záber sympózia. Mgr. Martin Grega pracoval na soche býka, ktorý je symbolom obce Smilno, a ktorý bude skrášľovať priestor pred tamojším obecným úradom. Býk je vyobrazený aj v erbe tejto starobylej roľníckej obce a naznačuje, akým spôsobom sa živili jej obyvatelia v minulosti.

V spolupráci s nitrianskym obchodným domom N Cenro sme pripravili aj päť sôch významných osobností mesta Nitra. Konkrétne ide o nitrianskeho biskupa Jána Telegdyho, literáta Janka Jesenského, bývalého starostu a pedagóga Fraňa Mojtu, výborného herca a režiséra Karola Spišáka a v neposlednom rade aj prvé nitrianske knieža Pribinu. Tieto sochy budú od októbra vystavené v spomenutom obchodnom centre v Nitre, pričom budú slávnostne predstavené verejnosti 4. októbra na vernisáži.  

Sympózium sa uskutočnilo s cieľom dostať umenie do verejného priestoru, aby bolo bližšie k ľuďom. Zároveň chceme vyzdvihnúť prínos osobností, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj našich miest, obcí a regiónov. Bohužiaľ, práve na takýchto ľudí sa v dnešnej dobe často zabúda.

Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez prínosu našich umelcov, menovite Martina Gregu, Jozefa Michňu, Michala Kačmára, Tomáša Dzuruša, Tomáša Tvardzíka a Daniela Stieranku. Samozrejme, poďakovanie patrí partnerovi podujatia N Centru Nitra, a všetkým našim sponzorom: Komunitná nadácia Bardejov, Obec Smilno, Localhost, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov, Bardejovské kúpele, a. s., J. M. J. Pro, s.r.o., CK Daniela, Obec Zborov, Studio Records, Kaviareň u Mareka v Zborove a Stabo Bardejov. Mediálne nás podporili portály ZborovOnline, Hlavné správy a AhojBardejov.sk a ďalší mediálni partneri RTVS a Bardejovský Korzár.

osveta: 
kultura: