Druhý pokus o rozmnoženie Rákociho lipy


Občianske združenie ŠOK sa už dlhodobo snaží o rozmnoženie unikátneho kríženca – lipy Rákociho (Tilia x rákócziana Wagner) – a jej vysadenie v Zborove.

V minulom roku sme sa pokúsili lipu rozmnožiť vegetatívne – odrezkami. Tento pokus bohužiaľ nebol úspešný. Po konzultáciách s odborníkmi sme sa preto rozhodli, že lipu rozmnožíme navrúbľovaním na semenáče miestnych kultivarov líp.

Dňa 12. februára 2016 navštívil podpredseda ŠOKu Mgr. Ján Šurkala Arborétum Borová Hora, ktoré je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Táto inštitúcia si od svojho založenia v roku 1965 kladie za cieľ uchovávať domáce druhy rastlín v ich druhovej rozmanitosti. V arboréte sa okrem iného nachádza aj 6 jedincov Rákociho lipy, ktoré tu zaslal F. Maras v roku 1975. Ten odobral vrúble z líp, ktoré sa ešte nachádzali v pôvodnej Aleji 100 líp a navrúbľoval ich na podpníky miestnych semenáčov. Tieto zaštepené stromčeky boli najskôr vysadené v lesnej škôlke Arboréta vo Zvolene, kde boli v rokoch 1979 a 1983 vysadené na miesta, kde rastú dodnes. Dobrý zdravotný stav týchto stromov umožnil pracovníčke arboréta Ing. Ivane Sarvašovej, PhD. odobrať vrúble a odovzdať ich Jánovi Šurkalovi, ktorý ich dopravil do Zborova. Vďaka ústretovej a nezištnej pomoci pána Milana Železného boli tieto vrúble naštepené na podpníky  miestnych semenáčov tesne pred Veľkou nocou. Prijaté lipky budú následne presadené do práve vznikajúcej škôlky okrasných drevín na Stebníčku. Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie pánovi Železnému, doktorke Sarvašovej a vedeniu Arboréta Borová Hora.

novinky: 
osveta: