FOTO: Vyčistili sme budovu bývalej ZŠ na Nedbalovej ulici


Dňa 9. novembra vyčistili členovia občianskeho združenie ŠOK -  Šport Osveta Kultúra zvyšnú časť areálu bývalej ZŠ na Nedbalovej ulici. Fotogaléria pred a po vyčistení objektu.

V opustenej budove už pred rokom prebehla prvá vlna „očisty“, na ktorej sa výraznou mierou podieľali aj naši členovia. Následne bola nevyužívaná časť budovy uzavretá a zamrežovaná.

„V areáli bývalej ZŠ na Nedbalovej ulici aktívne participujeme na tom, aby sa do tohto priestoru vrátil život a aby bol tento skvelý priestor využívaný verejnosťou na prospešné účely. Sme radi, že za rok sa aj našim pričinením podarilo vyhnať z tohto objektu značnú časť kriminálnikov a narkomanov. Podarilo sa nám taktiež zrealizovať prvú fázu Open Air Gallery Klokočina a aktívne sa snažíme o jej postupné rozširovanie a dobudovanie. Naša vízia je zrevitalizovať tento priestor na akýsi park pre oddych a kultúru. Práve preto sa zaujímame aj o nevyužitú časť budovy bývalej ZŠ, ktorá momentálne iba chátra,“ povedal o plánoch o.z. ŠOK predseda Ján Ivančík.

Ako už vyplýva zo samotného názvu open air galérie, má sa konať pod holým nebom. Prečo sa teda naše občianske združenie angažuje aj v interiéri? „Ide o relatívne samostatný projekt. Na mesto sme predložili návrh, podľa ktorého by sme chceli časť budovy využiť na vytvorenie multifunkčného múzea, spolu s kaviarenským posedením. Boli sme upovedomení o tom, že na posúdenie našich plánov je nevyhnutné predloženie projektovej dokumentácie. Taktiež sme sa dozvedeli, že je v budúcnosti možné využitie tohto objektu na iné účely a mesto stále hľadá záujemcu, ktorému by objekt predalo. Práve preto sme sa rozhodli vybrať si časť budovy, ktorá nie je veľká a dá sa úplne samostatne odčleniť od zvyšku stavby. Ani prípadný predaj by sa tak našich plánov nemusel dotknúť a s revitalizáciou stavby môžeme začať prakticky okamžite. V prípade predaja zvyšku budovy zostaneme v malých priestoroch, pokiaľ sa investor nenájde, môžeme sa pokúsiť o čoraz väčšiu využiteľnosť celého objektu,“ skonštatoval predseda ŠOK o.z.

Ako už bolo spomenuté, budova prešla čistením aj za pomoci nášho združenia už minulý rok. „Po vstupe do časti budovy, o ktorú máme záujem sme zistili, že v nej zostalo mnoho neporiadku a odpadu po predošlých „nájomníkoch“. Za takýchto podmienok nebolo možné urobiť akúkoľvek prípravu na projektovú dokumentáciu. Našťastie nám veľmi pomohol mestský poslanec, pán František Hollý, ktorý nám bez akýchkoľvek problémov vybavil kontajner, ktorý sme až po okraj naplnili odpadom z budovy. Ústretoví boli i zástupcovia Službytu, ktorý má priestory v nájme. V spolupráci s pánom Hollým sme sa dohodli na dezinfekcií a dezinsekcií tejto časti budovy, následne sa budeme v spolupráci so zástupcami Službytu snažiť o vypracovanie takej dokumentácie, aby sme získali túto časť budovy do prenájmu a pokúsili by sme sa o jej pretvorenie na kultúrnu ustanovizeň, ktorá by mimoriadne pomohla celému klokočinskému sídlisku. V konečnom dôsledku však máme za cieľ vytvorenie interaktívneho a multifunkčného múzea, ktoré bude raritou na celom Slovensku,“ dodal na záver Ivančík.

Veľká vďaka patrí najmä Danke Ivančíkovej a Petrovi Ernestovi, ktorí sa na vyčistení budovy podieľali najväčšou mierou. Za všestrannú spoluprácu a pomoc ďakujeme aj pánovi poslancovi mestského zastupiteľstva Františkovi Hollému.

Fotogaléria pred vyčistením:

v

 

Po vyčistení:

kultura: