Nitrianske sochy na mestskom úrade


Po výstavách po okolitých obciach zakotvili (aj keď iba dočasne) sochy nitrianskych osobností pred obradnou sieňou na Mestskom úrade v Nitre.

Sochy nitrianskych osobností môžete v týchto dňoch nájsť na Mestskom úrade v Nitre. Vďaka spolupráci s mestom Nitra, ktoré zabezpečilo ich prevoz výstava potrvá až do slávnostného osadenia drevenných sôch nitrianskych osobností. Tým sa začne druhá fáza projektu - začiatok tvorby parku osobností Nitry.

osveta: 
kultura: