Skočiť na hlavný obsah

Nové informačné tabule v Zborove

Pridal/a Ján Ivančík dňa 20.september 2012

Koncom augusta 2012 boli pred niektorými historicky významnými objektami v Zborove osadené nové informačné tabule. Ich cieľom je informovať Zborovčanov, návštevníkov ale aj turistov z blízka či  zďaleka o niektorých významných udalostiach, ktoré sa odohrali v tejto obci v priebehu jej bohatej histórie.

 

 

Tento projekt vznikol z iniciatívy občianského združenia ŠOK (Šport, osveta, kultúra) na začiatku tohto roka. Pôvodne mali byť osadené len 3 až 4 tabule. Napokon sme však po konzultácii s obcou zvolili širší variant ôsmych informačných tabúľ pred jednotlivými objektmi (Kostol sv. Margity, Kostol sv. Žófie, Židovský cintorín, Šerédyho kaštieľ, Pamätník ČSA, Cintorín nemeckých vojakov z druhej svetovej vojny, Kaštieľ Sirmajovcov a Zborovský hrad)a revitalizácie centrálnej informačnej tabule, ktorá je už roky umiestnená pred budovou Lesnej správy, a postupom času sa opotrebovala.

Cieľom tohto projektu je pútavým spôsobom informovať adresátov a umožniť im, aby si vytvorili plastický obraz o histórii miesta, na ktorom sa práve nachádzajú. Na naplnenie tohto cieľa sme zvolili také technické a materiálne prostriedky, ktoré nám súčasná doba poskytuje, aby sme dosiahli výsledok, ktorý bude nielen historicky korektný, ale aj graficky a vizuálne pútavý. Tomu sme prispôsobili celú koncepciu – od jednoduchého a pútavého jazyka, cez kvalitne spracované historické fotografie až po jazykové mutácie hlavného textu v štyroch ďalších jazykoch.

Prácam na samotných tabuliach predchádzalo rozsiahle štúdium literatúry ako aj primárnych prameňov (obecná kronika, farská kronika, príspevky z dobových novín, výpovede pamätníkov, a i.). Možno konštatovať, že práve táto činnosť bola čo do množstva vynaloženej energie a času azda najnáročnejšia. Napriek náročnosti tejto úlohysa však podarilo upraviť tieto informácie do takej podoby, že sú v súlade s aktuálnym stavom poznania dejín Zborova.

Sme obzvlášť hrdý na to, že sa nám podarilo zabezpečiť preklad slovenských textov až do štyroch ďalších jazykov (angličtina, nemčina, maďarčina, poľština). Za to patrí veľká vďaka našim spolupracovníkom, ktorí tieto texty vo svojom voľnom čase prekladali bez nároku na odmenu. Neide pritom o jednoduchú úlohu, keďže preložiť miestne dejiny do jazyka, v ktorom chýba zodpovedajúca terminológia, si vyžaduje okrem ohromného množstva času aj značnu dávku invencie. Preto patrí všetkým zúčastneným naša veľká vďaka a uznanie.Vďaka nim získali turisti možnosť oboznámiť sa so slávnou históriou našej obce jednoduchým a pútavým spôsobom. Toto dáva nášmu projektu aj rozmer propagácie obce nielen doma, ale aj v zahraničí.

Súčasťou informačných tabúľ sú aj odkazy na internetový portál zborovonline.sk, na ktorom sa nachádza veľké množstvo ďalších materiálov, informácii, historických fotografii a pohľadníc, atď. V blízkej budúcnosti plánujeme postupne digitalizovať farskú a obecnú kroniku a tento cenný obsah zverejniť práve na tomto portály. Záujemcovia o históriu Zborova a jeho blízkeho okolia tak budú mať online prístup prakticky ku všetkým dôležitým informáciám na jednom mieste.

Napokon mi ostáva poďakovať sa všetkým zúčasneným za nezištnú pomoc a podporu pri príprave tohto projektu. Vskutku ich bolo dosť.

Vďaka patrí všetkým sponzorom, menovite Poľnohospodárskemu družstvu Magura Zborov, stavebnej firme J.M.J. Pro, Kaviarni u Mareka Zborov, Športbaru na ihrisku Zborov, cestovnej kancelárii CK Daniela a reklamnej agentúre STABO. Vďaka ich finančnej podpore mohol tento projekt vzniknúť v celom rozsahu a v pomerne krátkom čase. Osobitne sa im chceme poďakovať hlavne za to, že nepodľahli všeobecne rozšírenému alibizmu a pochopili svoju spoločenskú zodpovednosť.

Chceme sa poďakovať aj obci Zborov za nesenie časti vecných nákladov, za prístup k obecnej kronike ako aj za ústretovú a korektnú spoluprácu počas celého projektu.

Poďakovanie patrí aj farskému úradu za prístup k farskej kronike. Taktiež ďakujeme Štátnemu archívu v Prešove, pobočka Bardejov, za sprístupnenie druhého zväzku obecnej zborovskej kroniky, ktorý odhalil cenné informácie o židovskej komunite v Zborove.

Osobitná vďaka patrí Andrejovi Slivovi, ktorý pohotovo vo veľmi krátkom čase vyrobil železné konštrukcie na tabule a cennými radami prispel aj v ďalších záležitostiach. Taktiež musíme poďakovať Jánovi Šurkalovi staršiemu za podporu počas celého projektu, predovšetkým za brúsenie a nafarbenie všetkých konštrukcii ako aj za montáž tabúľ a pomoc pri ich osádzaní. Vďaka patrí aj Marošovi Šurkalovi za pomoc pri montáži a transporte tabúľ ako aj za promptnú pomoc pri riešení technických problémov s počítačmi. Ďakujeme tiež skupine rómov z malej obecnej služby, ktorí pod vedením Pavla Bašistu zabezpečili osadenie tabuľ priamo na mieste. Taktiež ďakujeme Júliusovi Šarišskému mladšiemu za pomoc pri zháňaní špeciálnej polyuretánovej farby na konštrukcie.

Najväčšie zásluhy na tomto diele však prináležia všetkým tým, ktorí sa na ňom podieľali svojou dobrovoľnou duševnou činnosťou. Osobitné poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na tvorbe prekladov do cudzích jazykov, menovite Marekovi Jakubíkovi, Adriane Migrovej a Branislavovi Albertovi za preklad do nemčiny, Gabrielovi Mydlárovi za preklad do maďarčiny a Stanislavovi Kowalskému za preklad do poľštiny. Tiež treba osobitne vyzdvihnúť prínos Jaroslava Janeka, ktorý okrem toho, že špeciálne kvôli tomuto projektu namaľoval piktogramy všetkých historických objektov, ktoré sú použité na novej mape Zborova, naviac pripravil grafické návrhy všetkých tabúľ. Vďaka patrí aj Igorovi Tomaškovi, za zhotovenie mapy Zborova ako aj malých smerových mapiek na všetkých informačných tabuliach. Zároveň sa mu chceme poďakovať, za sprístupnenie jeho bohatého archívu fotografii a pohľadníc, ktoré sú v elektronickej podobe umiestnené na zborovonline.sk. Ako poslednému ale v neposlednom rade sa chcem poďakovať Jánovi Ivančíkovi, predsedovi občianskeho združenia ŠOK, za skvelú myšlienku, ktorá stála na samom začiatku tohto projektu a taktiež za všestrannú pomoc a podporu vo všetkých fázach tohto projektu.

Na záver nám len ostáva vyjadriť želenie, aby toto naše spoločné dielo viedlo v budúcnosti k ešte väčším počinom a povzbudilo aj ostatných k tomu, aby sa viac anganžovali vo veciach, ktoré budú prospešné obci, teda nám všetkým.

 

                                                Ján Šurkala, podpredseda OZ ŠOK

 

Fotogaléria

1. Centrálna tabuľa umiestnená pred budovou lesnej správy 

Centrálna tabuľa 1Centrálna tabuľa 2Centrálna tabuľa 3

 

2. Informačná tabuľa pri Pamätníku československej armády

 

3. Informačná tabuľa pred zrúcaninou Kaštieľa Šerédiovcov

Šerédyho kaštieľ 1Šerédyho kaštieľ 2

Šerédyho kaštieľ 3

 

4. Informačná tabuľa pred židovským cintorínom

Židovský cintorín 1

Židovský cintorín 2Židovský cintorín 3

 

5. Informačná tabuľa pred Kostolom sv. Margity Antiochijskej

Margita 1Margita 2

Margita 3

 

6. Informačná tabuľa na mieste bývalého Kaštieľa Sirmajovcov

Sirmaj 1

Sirmaj 2Sirmaj 3

 

8. Informačná tabuľa na Nemeckom vojenskom cintoríne z 2. svetovej vojny

Vojenský cintorín

 

9. Informačná tabuľa pred Kostolom sv. Žofie

Žofia 1Žofia 2

Žofia 3

 

Príprava tabúľ pred inštaláciou