Novoročné stretnutie organizácií pôsobiacich v Zborove


Vo štvrtok, 21. Januára 2016, sme sa zúčastnili na tradičnom novoročnom stretnutí vedenia obce Zborov so zásztupcami organizácií, ktoré v obci pôsobia.

Náš zástupca, Slavomír Geffert, tu zbilancoval naše projekty, ktoré sme v roku 2015 v obci realizovali. Vyberáme časť z jeho referátu:

1. Drevosochárske sympózium – druhý ročník, sa uskutočnilo v 13.-18. júla 2015 v priestore pred kultúrnym domom v Zborove. Sympózia sa zúčastnilo dokopy 6 umelcov, ktorí spolu vytvorili 8 drevených sôch – dve určené pre Zborov, 5 pre mesto Nitra a jedna pre obec Smilno. Pre Zborov sme spravili sochy vojaka Jána Šípeka a maliara Jakoba Bauerfreunda (čítaj: Bauerfrojnda). Prvá socha bola osadená v parku v septembri, sochu maliara osadíme na jar. Počas sympózia prebiehali aj kultúrne večery, kde postupne vystúpilo 6 kapiel z Bardejova a okolia. Počas leta sme sochy vystavovali postupne v Zborove (počas Zborovského sladkého dreva), v Bardejovských kúpeľoch na Kolonáde a v Bardejove pred Hrubou Baštou. Nitrianske sochy boli vystavené v obchodnom dome N Centro a v okolitých obciach. Tento rok ich nainštalujeme na verejných priestranstvách v Nitre.

Na tomto mieste chceme poďakovať Poľnohospodárskemu družstvu Magura Zborov za finančný dar, Júliusov Šarišskému a jeho firme J.M.J Pro za finančné prostriedky a technickú podporu a Rasťovi Jurášimu a Dávidovi Buchalovi za bezplatné ozvučenie koncertov. V neposlednom rade chceme poďakovať vedeniu obce Zborov, na čele s pánom starostom, za poskytnuté priestory a technickú podporu.

2. Prezentácia tvorby mladého odevného dizajnéra Maroša Barana v Prahe pri projekte XIII. Karta. Stretol sa s veľkým úspechom. Časť vytvorenej odevnej kolekcie bola prezentovaná v Dubaji, Antverpách, Budapešti, Viedni, New Yorku, Tokiu, Bratislave, Bardejove a napokon aj v Zborove. Projekt mohol vzniknúť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúra SR a obce Zborov, za ktorú sme aj v mene umelca vďační.    

3. Pokračovanie v obnove Rákociho aleje 100 líp. Zistili sme, že 6 stromov Lipy Rákociho (Tillia x rákócziana) sa nachádza v Arboréte Technickej univerzity vo Zvolene. V spolupráci s univerzitou v najbližších týždňoch odoberieme štepy. Okrem toho sme vypestovali cez 300 sadeníc cudzokrajných drevín, ktoré chceme časom vysádzať v Zborove.

Projekty plánované v roku 2016

1. III. ročník drevosochárskeho sympózia – uskutoční sa v 18.-23. júla, minimálne v takom rozsahu, ako minulý rok.    

2. Založenie škôlky okrasných drevín na Stebníčku. Obec na poskytla vhodný pozemok, uchádzame sa o finančnú podporu cez Nadáciu Ekopolis. Výsadbu budeme realizovať na jar. Cieľom projektu je vyprodukovať stromčeky schopné výsadby v parkoch v Zborove. Rovnako chceme postupom času obnoviť aleju 100 líp.

3. Podpora nového projektu Maroša Barana – uskutoční sa opäť v Prahe.

4. Spolupráca s obcou Zborov na sprevádzkovaní kostola sv. Žófie ako priestoru na kultúru a umenie. Tento rok chceme zorganizovať aspoň jeden koncert.

osveta: 
kultura: