Pocta sv. Gorazdovi s bohatým sprievodným programom

 

Otvorenie Parku nitrianskych osobností, slávnostné odhalenie sochy sv. Gorazda a bohatý sprievodný program i s občerstvením a živou hudbou. Nenechajte si uniknúť veľké zavŕšenie projektu Pocta sv. Gorazdovi.

Projekt „Pocta sv. Gorazdovi“, ktorý pripravujeme za finančnej podpory Nitrianskej komunitnej nadácie sa blíži k svojmu veľkolepému vyvrcholeniu. Dňa 9. októbra 2016, teda na výročie vysviacky kostola sv. Gorazda plánujeme slávnostné odhalenie sochy Gorazda, ktorá bude spojená aj so sprievodným programom.

Vďaka láskavej podpore pána Milana Šajgalíka pripravíme pre všetkých návštevníkov nevšednú prehliadku poštových známok a iných cenín s motívom nitrianskeho svätca a patróna miestnej farnosti. V spolupráci s farnosťou nebude chýbať ani výstava fotografií z výstavby nového farského kostola na Klokočine a pripravené máme i zaujímavé video na túto tému.

Jedným z hlavných bodov programu bude taktiež slávnostné otvorenie parku nitrianskych osobností, ktorý sme vytvorili za podpory mesta Nitra, finančej podpory Nitrianskej komunitnej nadácie a ďalších partnerov.

Vstup je voľný, srdečne Vás pozývame! 

osveta: 
kultura: