Skočiť na hlavný obsah

Zhotovili sme sochu grófa Ladislava Rákociho

Pridal/a ŠOK dňa 1.január 2014


Nadväzujúc na našu minuloročnú akciu, kedy sme dali v Zborove zhotoviť umeleckú sochu Alžbety Rákociovej staršej, sme sa rozhodli pokračovať v tejto činnosti aj tento rok.

Tentoraz sme si uctili jedného z najštedrejších patrónov farského kostola sv. Margity v Zborove – grófa Ladislava Rákociho. Aj napriek tomu, že zomrel veľmi mladý, (ako 31-ročný) stihol iniciovať masívnu prestavbu miestneho chrámu, pri ktorej bola vybudovaná mohutná kamenná kostolná veža, zasklepená hlavná loď kostola a pribudované aj dve kaplnky po bokoch hlavného oltára. O Ladislavovi Rákocim sa hovorí aj v súvislosti so vznikom majestátnej rákociovskej kúrie. Tá však bola pravdepodobne postavaná ešte Ladislavovým otcom Pavlom. Ladislav však podnietil jej zásadnú prestavbu, pri ktorej pôvodný kaštieľ vyrástol do objemu aj do krásy. Je len škoda, že tento nádejný mladý magnát, ktorý študoval vo Viedni, zomrel tak skoro. Dejiny sú však plné zvratov a častokrát aj tragédií.

Autorom sochy je bardejovský umelec Mgr. Martin Grega, ktorý sa zverenej úlohy zhostil v skutku úchvatne. Vyše dvojmetrová socha mladého šľachtica, vyrezaná z lipového dreva, vyžaruje tichú rozhodnosť a pokoj. Časť prác na soche bola, ako aj minulý rok, realizovaná na Zborovskom sladkom dreve, kde návštevníci hudobného festivalu mali možnosť vidieť, ako prebieha rezbárska umelecká tvorba v praxi. Socha bola dokončená v druhej polovici augusta a momentálne čaká na svoje osadenie v parku pred Šerédyho kaštieľom. Dúfame, že sa nám podarí zrealizovať túto operáciu čím skôr v úzkej súčinnosti s obcou Zborov.

Na záver mi už ostáva len poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto diela. Najväčšia vďaka patrí samotnému umelcovi, ktorý pochopil verejnoprospešný rozmer tohto projektu a vložil do diela svoje najlepšie schopnosti aj napriek symbolickej odmene. Tiež sa chceme poďakovať obci Zborov, za krytie časti nákladov a za pomoc.

 

Fotogaléria

Pred začatím práce

Majster Martin Grega pri práci

 

Hotová socha grófa Ladislava Rákovciho