organy

Orgány

Hlavnými orgánmi združenia sú:

  • valné zhromaždenie

tvorené všetkými členmi združenia, menovite: Marek Jakubík, Mgr. Ján Šurkala PhD., Mgr. Jozef Virčík, Mgr. Adriana Migrová, Mgr. Peter Ernest, Mgr. Samuel Hollý, Mgr. Kristína Jakubíková, Mgr. Milan Hudák, Mgr. Dominik Hollý, Ján Šurkala st., Mgr. Jaroslav Janek, Ján Ivančík

  • predseda

Ján Ivančík

  • podpredseda

Ján Šurkala

Tags: 
Subscribe to RSS - organy